Ditt stödnätverk: vänner och familj

Mentala Nätverket Skåne; MNS -

mot psykisk ohälsa och för psykisk hälsa

Mentala Nätverket Skåne finns till för personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin samt för deras anhöriga.

Vi ger stöd, tillvaratar medlemmarnas intressen och sprider information för att öka förståelsen och respekten för

personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

 

Hemsida: www.mentalanetverket.se                Kontakt: info@mentalanetverket.se                Telefon: 070-57 57 646

 

Sociala nätverk och socialt stöd har länge ansetts ha en positiv inverkan på både fysisk och psykisk hälsa.

Även fastän man inte lider av en sjukdom så är de sociala kontakterna viktiga för människors välmående.

 

Du hittar oss i Korpenbyggnaden på Hästhagens Idrottsplats; Fågelbacksgatan 7, ( Förlängningen av Edward Lindahlsgatan )

nära Kronprinsen, vid Slottstadens läkarhus, (vid Edward Lindahlsgången ) Malmö International Church och brevid

tennisbanorna på Hästhagens IP.

 

Hemsida: www.mentalanatverket.se                Kontakt: info@mentalanatverket.se                Telefon: 070-57 57 646

 

 Medlemskap för år 2021- välkomna

 MENTALA  NÄTVERKET  SKÅNE; MNS

 Vill du bli medlem så sätt in 50 kronor på vårt kontonummer i bank, plusgiro: 78 62 36-0.

 Eller kom hit och betala kontant 50 kr i medlemsavgift 2021, välkomna att bli medlem, NU!

 

 

Vad saknar just du idag?

Ditt stödnätverk: vänner och familj

Psykisk ohälsa är mycket isolerande. Det finns en hel del stigmatisering. Du kan isoleras från din familj, från dina vänner, från din arbetsgivare.


Om du inte har folk nära dig, kanske du går av den djupa änden, men om människor nära du kan fråga om du har sovit, om du har tagit din medicin, om de kan prata med dig i det fönster av rationalitet, kan det vara livräddande. Det är moment 22 av psykisk sjukdom - du kanske inte vet när det går dåligt.


En formell stödnätverk kan tjäna detta syfte också.

Att nå ut till nära och kära kan vara svårt för dig. Du kanske känner att folk kommer att tänka mindre på dig om de vet att du har en psykisk sjukdom, kan du bli generad av något du gjorde eller sa till dem innan du var diagnosen, eller, kan du förutse en negativ, kritisk eller överdrivet känslomässig reaktion.


Källa: http://evb.kleska.com/bygga-din-mentala-natverket-halsa-supportMötesplats

Vi håller på och bygger upp en mötesplats i Korpenbyggnaden på Hästhagens Idrottsplats.

Adressen är Fågelbacksgatan 9 i Malmö.

 

Vil du vara med att utforma

hur just du vill ha den - vad just du saknar?

Kan och vill du hjälpa till med något i föreningen?

Mentala Nätverket i Skåne finns till för personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin

samt för deras anhöriga.

Vi ger stöd, tillvaratar medlemmarnas  intressen och sprider information för att öka förståelsen och respekten för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.


Hemsida: www.mentalanetverket.se


Kontakt: info@mentalanetverket.se


Telefon: 070-57 57 646

©® Mentala Nätverket Malmö/Skåne 2014 - 2021 och gäller även www.mentalanatverket.se

Kontakta oss mer än gärna, OM du vill!


Du kan vara anomym om du vill.

 
 
 
 


  Välkomna till vårt öppna café, torsdagar kl. 10.00 - kl. 14.00:


   https://www.facebook.com/pg/Mentala.Natverket.Skane.MNS/events/